Cad atá le Lorg in Ionad Cúraim Lá do Leanaí a Roghnú: Leideanna maidir le hIonad Cúraim Lá Dea a roghnú

Físeán Ban: Dragnet: Big Cab / Big Slip / Big Try / Big Little Mother (Iúil 2019).

Anonim

RedElf

níos mó

RedElf (Elle Fredine) grianghrafadóir agus údar foilsithe, oideachasóir. Tá foghlaim fadtéarmach ríthábhachtach chun luach a chur leis an saol.

Déan teagmháil leis an Údar

Beidh ceann de na cinntí is tábhachtaí a dhéanfaidh tú mar thuismitheoir oibre ag roghnú ionad cúraim lae do do pháiste (nó leanaí). Tá go leor fachtóirí i gceist leis an gcinneadh seo. Is áit mhaith i gcónaí tús seicliosta a thosú. Scríobh síos na rudaí atá á lorg agat - liosta mhaith de na cláir agus na seirbhísí a theastaíonn uait a thairiscint a dhéanamh, agus tosaíocht a thabhairt don liosta.

Níor chóir go mbeadh costas, cé go tábhachtach, mar an maolchúiseach. Tá acmhainní teoranta ag go leor tuismitheoirí chun tabhairt faoi chúram leanaí, ach tá míreanna tábhachtacha eile ann ar an liosta seiceála sin ba chóir a mheas roimh chostas. Nuair a mheastar na fachtóirí go léir, b'fhéidir gurb é an t-ionad is costasaí ná an rogha is fearr leat, agus b'fhéidir gurb é an t-ionad is saoire ná do rogha is measa.

Liosta Mianta

An mbeidh cúram lánaimseartha, cúram páirtaimseartha nó cúram lae riachtanach ag do pháiste (leanaí), nó, i gcás leanaí aoise scoile, roimh agus / nó tar éis cúram na scoile? An bhfuil tú ag lorg ionad a fhreastalaíonn ar naíonáin agus do leanaí óga, nó an mbeidh an chuid is fearr ag freastal ar do chuid riachtanas i lárionad il-aois, i gcás inar féidir le do pháiste foghlaim a dhéanamh i measc grúpaí aoisghrúpaí éagsúla? Cén saghas clár agus gníomhaíochtaí a mbeadh taitneamh ag do pháiste?

An bhfuil an t-ábhar imní is tábhachtaí agat? Is féidir le do chuid ama taitil a bheith ab>

Sula dtosaíonn tú ar an bhfón chun tús a chur le cúram lae, nó an ríomhaire a dhúnadh le haghaidh cuardaigh ar líne, b'fhearr duit liosta de roinnt de na nithe is tábhachtaí le do bhreithniú a tharraingt suas - cuid de na bunghnéithe chun breathnú nuair a thosaíonn tú do chuairteanna ar ionaid ionchasacha.

Chomh maith leis sin, déan liosta de na rudaí a bhfuil a fhios agat a bhfuil suim ag do pháiste, agus caithfidh tú roinnt ama a chaitheamh ag smaoineamh ar na cláir nó na gníomhaíochtaí a d'fhéadfadh cabhrú le d'fhéiniúlacht Einstein nó do Isadóir Duncan a gcumas a fhorbairt chomh maith le cuidiú leo forbairt i gceantair eile.

An bhfuil suim ag do pháiste sa cheol? Líníocht? An gcaithfidh do leanbh uair an chloig a chaitheamh ag tógáil struchtúir chasta, nó is fearr leo rudaí a thógáil ach ionas gur féidir iad a scartáil? Agus, tá, fásann an chuid is mó de na páistí as an gcéim sin ar deireadh, ach is spraoi iontach é, gan dúshlán a rá, agus maireann sé.

Agus, tá, déan suas liosta. Tá sé i bhfad níos éasca do thosaíochtaí a fheiceáil, agus iad a chur i gcomparáid leis na hionaid éagsúla a thairiscint, nuair a bhíonn rud éigin i scríbhinn agat. Féadfaidh na roghanna éagsúla iontas a dhéanamh, ach déan cinnte gur féidir leat do bhunriachtanais a sheiceáil, ar dtús agus ar ndóigh. Ansin, is féidir leat breitheamh níos fearr a dhéanamh nuair is gá duit comhréiteach a dhéanamh.

Ceadúnú agus Deimhniú

Ní mór cead a thabhairt do na hionaid chúram lae is cáiliúla, lena n-áirítear tithe lae, a cheadúnú agus a iniúchadh sula gceadaítear dóibh leanaí a ghlacadh. Éilíonn roinnt gníomhaireachtaí cigireachtaí leanúnacha chun a chinntiú go leanfar de réir a gcaighdeáin.

 • An bhfuil an t-ionad cúram lae á meas agat a cheadúnas reatha a thaispeáint? Éileoidh roinnt comhlachtaí stáit, cúigí agus ceadúnais go bhfeiceann aon áis a gceadúnas go suntasach - go minic san oifig nó sa phríomhlimistéar. Mura bhfeiceann tú ceadúnas, iarr - má tá drogall ar an mbainisteoir nó an t-úinéir ligean duit an ceadúnas a fheiceáil, seiceáil leis an gcomhlacht ceadúnaithe i do cheantar.
 • An bhfuil na hoibrithe cúraim leanaí deimhnithe? Éilíonn go leor ionad lena gcuid foirne go bhfuil deimhniú acu, agus / nó cúrsaí a ghlacadh chun a gcuid scileanna a uasghrádú nó a fheabhsú. Go minic, taispeánfaidh an t-ionad na deimhnithe sin sa limistéar nó san oifig choitianta - déan breathnú ar na deimhnithe agus tabhair nóta den chomhlacht ceadúnúcháin. Chomh maith leis sin, d'fhéadfá smaoineamh a sheiceáil leis an gcomhlacht ceadúnaithe i do cheantar faoi na cáilíochtaí atá ag teastáil chun oibriú in ionaid chúraim lae nó i dtithe lae.
 • Éilíonn an chuid is mó de na hionaid cúraim lae go bhfuil oibrí amháin ar a laghad i gcónaí ag an ionad i gcónaí le deimhniú Garchabhair.Cabhróidh go leor ionaid chúraim lae lena bhfoireann lena chinntiú go bhfanfaidh a ndintiúir suas chun dáta. Ní gá é seo a dhéanamh ar roinnt comhlachtaí ceadúnaithe, mar sin déan cinnte go bhfuil tú ar an eolas faoi na riachtanais do cheantar.
 • Tá go leor eagraíochtaí seirbhíse cosúil leis an YWCA, agus go leor eaglaisí ag teastáil ó údaráis ceadúnaithe stáit, cónaidhme nó áitiúla, chun seiceáil taifid choiriúil a dhéanamh do gach oibrí deonach agus foireann aireachta a bheidh ag obair le leanaí, daoine scothaosta nó leochaileacha. An bhfuil an riachtanas seo ag na comhlachtaí ceadúnaithe i do cheantar?

Glan agus Cheerful

Cad é an chéad tuiscint atá agat ar an ionad cúraim lae? An bhfuil sé geal agus glan - dea-choimeád agus fáilteach? An bhfuil na páistí á áitiú go sona sásta nó an chuma go bhfuil an t-atmaisféar ró-rialú?

 • Ní gá an t-ionad cúraim lae a líonadh leis an trealamh is daoire nó is cothrom le bheith ina áit iontach do do pháiste foghlaim agus fás. Caithfidh sé a bheith glan agus coinnithe go maith. An dtugann tú faoi deara aon bholadh mí-áitneamhach ar bith in áit ar bith, go háirithe i limistéar na cistine, huaire leanbh nó seomra folctha?
 • Tá ádh cúram lae áirithe ádh a bheith agat le saibhreas bréagán agus cluichí. Tá beagán ag roinnt ionaid. Níl an líon bréagán chomh tábhachtach leis an gcaoi a n-úsáidtear na bréagáin. An bhfuil na páistí ag imirt leo agus lena chéile?
 • An bhfuil go leor foirne ann don líon leanaí? Is féidir le gach duine droch-lá a bheith acu, ach is cosúil go mbíonn an fhoireann ag baint taitneamh as idirghníomhú leis na páistí?

Béilí agus Sneaiceanna

Soláthraíonn a lán ionaid lón te, chomh maith le sneaiceanna maidin, tráthnóna, agus sneaiceanna tar éis na scoile. Iarrann roinnt ionaid ar na tuismitheoir (í) na sneaiceanna a chur ar fáil. An bhfuil riachtanais chothaithe speisialta ag do pháiste ar chóir díriú orthu ar nós ailléirgí nó srianta? An bhfuil lárionad a theastaíonn uait a choinneáil nó a bheidh toilteanach substitutions vegetarian nó vegan a dhéanamh do do leanbh?

 • Tá ailléirgí agus íogaireachtaí bianna coitianta. Bíonn cúram áirithe ag freastal ar leanaí le riachtanais speisialta. soláthraíonn roinnt sneaiceanna éagsúla agus plean béile cothrom simplí ar féidir iad a choigeartú chun freastal ar cháis agus riachtanais an linbh aonair.
 • An bhfuil aon ailléirgí i measc na leanaí eile a dteastaíonn uait a bheith ar an eolas agat? Is smaoineamh deas é cóir leighis a sheoladh do chairde do pháiste, ach déan cinnte nach bhfuil aon duine ailléirgeach nó nach bhfuil cead ag rudaí áirithe a ithe sula ndéanann tú an cóir leighis.
 • An bhfuil go leor éagsúlachta sna béilí agus ar na sneaiceanna? Tá sé éasca dul isteach i babhta, nó a éileamh "go mbeidh gach páiste ag ithe" ach tá éagsúlacht leordhóthanach tábhachtach, mar is cothaithe maith. An bhfuil siad ag freastal ar bhianna a ithefaidh do leanbh? Iarr ar do leanbh más maith leo a gcuid lón / sneaiceanna, agus ansin iarr siad cad a d'ith siad. Má thuairiscíonn siad an rud céanna a ithe lá i ndiaidh lae, d'fhéadfadh sé go mbeadh sé in am roinnt seiceála a dhéanamh. Ar dtús, áfach, tá tús maith ag iarraidh na pleananna béile agus sneaiceanna a fheiceáil don mhí.

Cláir agus Gníomhaíochtaí

An bhfuil turais phleanáilte go rialta agus turais sa réimse? Déanann an chuid is mó de na hionaid chúraim lae na leanaí ar a laghad ar chuairteanna, fiú amháin más rud é go n-imíonn siad ach ó am go chéile ar laethanta fíneáil.

D'fhéadfaí go dtabharfaí cuairteanna rialta chuig páirceanna áitiúla, leabharlanna, agus ionaid ghníomhaíochta lasmuigh (páirceanna súgartha). D'fhéadfadh táille breise a bheith i dturais eile, amhail cuairteanna chuig músaem, planetarium nó páirc nádúrtha.

Cad iad na cláir a thairgtear do na páistí? Nuair a thugann tú cuairt ar an ionad, is cosúil go mbíonn na páistí ag gabháil go gníomhach i ngníomhaíochtaí suimiúla, nó an bhfuil baint ag na páistí go príomha le súgradh saor in aisce nó ag féachaint ar fhíseáin? Ní gá go mbeadh diúltach ag breathnú ar fhíseáin. Thug mo mhac taispeántais do na páistí áirithe, agus bhí siad ina chóireáil iontach ó am go chéile. Bhreathnaigh muid iad le chéile, áfach, agus níor úsáideadh na físeáin mar sheirbhís leanaí.

Níl sé cothrom a bheith ag súil go mbeidh sunshine agus rósanna ag gach duine ar gach cuairt, ach aird a thabhairt ar d'imoibrithe, agus go háirithe d'imoibrithe do pháiste.

An bhfuil gníomhaíochtaí ar fáil a mbeidh taitneamh ag do pháiste? An bhfuil do leanbh cosúil go réidh agus go bhfuil sé ag iarraidh a bheith rannpháirteach? Tairgeann roinnt ionad cláir ullmhachta scoile agus réimse leathan gníomhaíochtaí saibhrithe. D'fhéadfadh sé gur rud éigin a d'fhéadfadh suim a bheith agat d'fhorbairt do pháiste.

Roinnt Naisc Chabhrach

 • Láithreáin Ionad Cúraim Lae
  Níos mó agus níos mó i saol an lae inniu tá fostaíocht ag gach tuismitheoir agus tá ionaid chúraim lae oiriúnach acu dá gcuid leanaí. Tá na céimeanna luath seo i saol an linbh an-tábhachtach dá bhfás agus d'fhorbairt. Tá ríthábhachtach ag roghnú ionad cúraim lae do leanaí
 • Daycare.com - Cúram Lae Leanaí
  Luaigh liostaí cúraim lae stáit agus faisnéis teagmhála. Os cionn 120000 Áiseanna Cúram Leanaí Cúram Lae
 • Leathanach Baile an Chláir um Chúnamh Cúram Leanaí
  Tá sé tábhachtach go mbeadh a fhios agat go bhfuil cúram maith ar do leanbh agus tú ag obair nó ag dul ar scoil. Tá ceann de na cinntí is tábhachtaí a dhéanfaidh tú riamh mar thuismitheoir nó caomhnóir ag roghnú cúram leanaí ar ardchaighdeán, inacmhainne.

Tá tú réidh chun cuardach a dhéanamh …

Mír thábhachtach deiridh a bhreithniú - iarr ar do chairde agus do chomharsana nuair a bhíonn a gcuid leanaí ag freastal ar chúram lae. Iarr ar an gcaoi ar mhaith leo féin agus a gcuid leanaí an t-ionad (í), agus an ndéanfaidís an cúram lae sin do do leanbh a mholadh. Más rud é nach bhfuil a gcuid leanaí i gcúram lae, a iarraidh má tá a fhios acu ar dhuine ar bith ar féidir leat labhairt leat. Iarr ar d'oifig do dhochtúir, iarr ar do gruagaire, iarr ar dhuine ar bith a bhfuil muinín agat.

Mar a fheiceann tú, ní bheidh an t-ionad cúraim lae ceart do do pháiste mar thac éasca. Tá go leor fachtóirí ann a mheas, chomh maith leis an gcostas cúraim, nó an bhféadfadh fóirdheontas a bheith ar fáil - chomh maith leis na háiseanna atá ar fáil i do cheantar. Ar an drochuair, d'aon tuismitheoirí, is iad seo na fachtóirí cinnteoireachta, ach le roinnt oibre crua agus taighde, b'fhéidir go mbeifeá in ann ionad cúraim lae a fháil do do theaghlach a shásaíonn do riachtanais agus do bhuiséad.

Seachtain 15 Seachtain | Do Sheachtain Leanaí De réir Seachtain

Le leanbh 15 seachtaine d'aois, tá sé socair anois roimh an stoirm. Tá léim fhorbartha ollmhór ag dul síos. Faigh tuilleadh eolais faoi do 15 seachtaine ...