Conas Leanaí Rathúil a Thógáil trí Thuismitheoireacht Fhreagrach

Físeán Ban: FARMLANDS (2018) Official Documentary (Bealtaine 2019).

Anonim

Anna Glas

níos mó

Níl aon bhealach ceart nó mícheart ann do thuismitheoir, ach is féidir leis na caighdeáin bhunúsacha sábháilteachta agus iompair a chothabháil an difríocht idir tuismitheoireacht freagrach agus míchúramach a dhéanamh. Míníonn go leor daoine aonair ar bhealaí a léiríonn a gcothú féin, a mhíníonn Seirbhísí Teaghlaigh Thuaidh Shore. Fiú má tá tuismitheoir ag gníomhú ar bhealaí atá gan dídean, áfach, níl sé ró-dhéanach riamh chun cur chuige a athrú agus straitéisí tuismitheoireachta níos mó a ghlacadh.

Disciplín a bhunú

Is minic gurb é disciplín limistéar amháin ina bhfuil an líne idir tuismitheoireacht míchúramach agus freagrach tanaí. Is féidir le disipéir atá ró-ghéar a fhágáil go bhfuil na páistí ag mothú eagla, imníoch nó cleithiúnach. D'fhéadfadh pionós corparáideach a bheith ag smacht ró-dhianchúiseach, rud a phionósú ar leanbh amháin as a chuid iompraíochta sibling, ag cur béilí ar pháiste faoi bhotúin shimplí (mar shampla, leanbh beag ag díliú deoch) nó ag cur báistí ar leanbh.

Is féidir éifeachtaí diúltacha a bheith ag easpa disciplín freisin. Go sonrach, is féidir le disciplín neamhleor a bheith mar thoradh ar thuismitheoirí go bhfuil drochthuiscint acu ar rialacha agus ar ionchais shóisialta. Is féidir le leanaí nach bhfuil aon smacht acu - nó smacht neamhréireach - a bheith ag streachailt le rathúlacht sa scoil agus go bhfuil deacracht acu cloí le treoracha figiúirí an údaráis. B'fhéidir go mbraitheann siad i dteideal sochair nó pribhléidí a fháil agus dá bhrí sin tá siad ag streachailt le heitic oibre sláintiúil a choimeád.

Iarmhéideanna tuismitheoireachta freagrach as grá agus tuiscint le teorainneacha éifeachtacha. Cé nach ndéanfaidh na tuismitheoirí freagrach na roghanna araíonachta ceart i gcónaí agus go bhféadfadh siad a bheith ró-ghéar nó ró-mhallúil, beidh siad ag iarraidh foghlaim ó na botúin seo agus déanfaidh siad a leanbh a threorú i dtreo dearcadh sláintiúil.

Tuismitheoireacht Dhearfach

Teorainneacha

Is féidir le teorainneacha sláintiúla a bhunú difríocht a dhéanamh ar thuismitheoir freagrach ó thuismitheoir gan dídean. Ag an leibhéal is bunúsaí is ea teorainn nuair a chríochnaíonn duine amháin agus tosaíonn duine eile. Is cuid ríthábhachtach do thuismitheoirí é cuidiú le leanbh a thuiscint nó a ról sa teaghlach agus sa tsochaí. Ós rud é go bhféadfadh na rólanna a fhoghlaimíonn leanaí ina n-óg difear a dhéanamh ar a gcaidrimh idirphearsanta go maith ina ndaoine fásta, ba chóir go mbeadh tuismitheoir freagrach réidh le teorainneacha a leagan amach dá gcuid leanaí, na teorainneacha sin a fhorfheidhmiú agus go bhfuil plé acu maidir lena ról sa teaghlach agus sa tsochaí ina hiomláine.

Mar shampla, cé go bhfuil sé go maith le roghanna a thabhairt do leanaí maidir leis an méid a chaitheann siad, an méid a fheiceann siad ar an teilifís, agus an chaoi a sceideal siad a gcuid ama saor in aisce, is féidir le páistí a rá go bhfuil an iomarca ag rá go gcaithfidh an teaghlach a rith. Cuimhnigh: Is tuismitheoir tú agus tá rialú deiridh agat ar conas do theaghlach a reáchtáil. Ní chiallaíonn sé seo go gcaithfidh tú tuairim do pháiste a lascainiú, ach maolú ar roghanna le hionchais agus teorainneacha atá oiriúnach don aois.

Ag cuimhneamh gur tuismitheoir tú féin agus nach bhfuil teorainn thábhachtach chomh maith le cara an linbh agus mar phríomhchaighdeán tuismitheoireachta atá freagrach. Ní bheidh do chuid roghanna i gcónaí ag do leanbh (agus d'fhéadfadh sé seo a chur in iúl b>

A Thuigeann Cad a Bhraitheann tú

Baineann níos mó ná tuismitheoireacht freagrach as do leanaí a threorú sa treo ceart; cuimsíonn sé monatóireacht a dhéanamh ar d'iompar féin agus d'imoibrithe féin agus ag freagairt ar bhealach ar mhaith leat do pháistí múnla a dhéanamh. I bhfocail eile, gheobhaidh tú an méid a dhéanann tú. Mar shampla, má chuireann tú curse ort, bíodh sé nó sí ag dul i ngleic le daoine eile - fiú ar bhealach bréagach - is dócha go dtiocfaidh na páistí leis na hiompraíochtaí seo. "Ní mar a deirim, ní mar a dhéanfaidh mé" is annamh a oibríonn agus is féidir é a bheith mar shampla de thuismitheoireacht neamhfhreagrach.

Mar thuismitheoir freagrach, is cuid de do phost ná na cineálacha iompair agus na luachanna ar mhaith leat a fheiceáil i do leanaí a mhúnlú, lena n-áirítear foighne, meas agus eitic maith oibre. Dúirt sé sin, más mian leat an chuid is mó de na tuismitheoirí, gur roghnaigh tú roinnt droch-nósanna i rith do shaol. Más mian leat do leanbh na nósanna agus na botúin seo a sheachaint, tabhair an t-am chun breathnú ar do iompar féin agus athruithe dearfacha a dhéanamh. Má tá tú ag sleamhnú agus curse ort, mar shampla, leithscéal a ghabháil le do leanaí agus a thaispeáint go bhfuil a fhios agat go ndearna tú botún agus tá tú ag iarraidh athrú a dhéanamh ar mhaithe le níos fearr. Is féidir le do chuid easnaimh a aithint mar bhealach maith freisin chun cuidiú le páistí luach an fhéinfheasachta a fhoghlaim agus freagracht a ghlacadh as do chuid roghanna agus iompraíochtaí féin.

Tuismitheoireacht Fhreagrach: Féinchúram

Cé gur féidir leat do leanaí a fheiceáil mar phríomhfhreagracht ort, beidh sé deacair freastal ar a gcuid riachtanas mura bhfuil tú ag freastal ar do chuid riachtanas féin. Cé go mbeidh iallach ar go leor tuismitheoirí dara post a dhéanamh, ragobair oibre a dhéanamh, agus iad féin a chur ar a dteorainneacha mothúchánacha agus fisiceacha ag am nó ar a chéile, níl sé seo inbhuanaithe thar an fhadtéarma. Ní féidir leis an tuismitheoir is fuinniúil a bheith ar a chuid is fearr nuair nach bhfuil sé nó sí ag tabhairt aire dó féin. Ní chiallaíonn sé seo go gcaithfidh tú laethanta saoire a ghlacadh nach féidir leat do leanaí a thabhairt nó neamhaird a dhéanamh, ach a chinntiú go bhfuil méid réasúnta codlata á fháil agat, go mbíonn béilí rialta á ithe agat, agus go bhfuil do chaidreamh á gcothú, má tá céile nó comhpháirtí agat.Fiú go gcuirfidh tú ar do leanaí leaba 30 nóiméad go luath chun tú a thabhairt duit féin agus / nó go dtiocfaidh do chuid ama páirtí le héascaíocht agus athnuachan cabhrú leat go mbraitheann tú níos mó a bhailiú agus go n-othar mar thuismitheoir.

Ag Lorg Cabhair: An Freagracht Tuismitheora Deiridh

Ag Freastal ar Riachtanais Bunúsacha

Tá roinnt riachtanas bunúsach ag gach páiste: fisiceach, mhothúchánach agus oideachasúil. Tá tuismitheoir freagrach ar an eolas faoi ghnéithe na riachtanas seo agus tá sé ullamh a chur ar fáil dá leanbh go cuí. Ina theannta sin, toisc go n-éiríonn le riachtanais bhunúsacha leanaí le haois, ba cheart go mbeadh eolas bunúsach ag tuismitheoir freagrach ar fhorbairt leanaí agus tuiscint a fháil ar an gcaoi a dtiocfaidh riachtanais agus iompraíocht na leanaí chun cinn ar feadh an tsaoil. Mar an gcéanna, tuigtear go dtuigeann tuismitheoirí freagrach go bhfuil gach leanbh uathúil agus ní dhéanaimid iarracht cur chuige uile-mhéid a dhéanamh ar thuismitheoireacht. Tá sé seo thar a bheith tábhachtach má tá teorainneacha fisiciúla, mhothúchánach nó cognaíocha ag an leanbh.

Cabhair Tuismitheoireachta

Is é a shainaithint amháin nuair a bhíonn cabhair á lorg aige. Uaireanta, beidh sé deacair do riachtanais an linbh a chomhlíonadh ar do chuid féin - más rud é nach bhfuil sé dodhéanta. Dá bhrí sin, aithníonn tuismitheoir freagrach teorainneacha a n-eolais agus an foighne agus a thagann amach do dhaoine eile, mar shampla teaghlaigh, múinteoirí agus teiripeoirí le haghaidh tacaíochta. Aithníonn tuismitheoirí freagrach nach mbeidh siad in ann na freagraí go léir a fháil ar a n-aincheisteanna tuismitheoireachta. Mar an gcéanna, lorgfaidh tuismitheoirí freagrach as cúnamh, fiú má bhraitheann sé pianmhar nó náire; níl aon duine ag iarraidh a admháil go bhfuil siad thar a n-éisteacht, ach is gnáththuismitheoir tuismitheoireachta agus riocht an duine é seo.

Cibé an bhfuil cabhair ag teastáil ó thuismitheoir le smacht nó le hiompar an linbh nó le feidhmíocht acadúil, d'fhéadfadh go mbeadh baint ag tuismitheoireacht freagrach as cabhair ó chomhairleoir, oibrí sóisialta, péidiatraiceach nó rang tuismitheoireachta príobháideach. Ar an gcaoi chéanna, má bhíonn teaghlach ag streachailt go airgeadais, déanfaidh tuismitheoir freagrach teacht ar acmhainní pobail nuair is gá chun a chinntiú go bhfuil bia cothaitheach ag ithe ag an leanbh agus áit shábháilte chun cónaí, fiú amháin má bhíonn an cineál seo de iompar ag lorg cúnamh míchompordach don tuismitheoir. Má tá tú ag mothú míchompord ag lorg cúnamh, labhair le tuismitheoirí eile. Fiú má tá a saol cosúil le "foirfe" ón taobh amuigh, is dócha go bhfaighidh go leor díobh san áit chéanna atá tú nó a bhí in áit ar bith agat san am atá caite.

Cabhair do Theaghlaigh Neamhgháta Stáit ag an Stát

  • Cabhair do Theaghlaigh | Oifig an Chúnaimh Teaghlaigh | Riarachán do Leanaí agus do Theaghlaigh
    Faigh cláir i do stáit a d'fhéadfadh cabhrú le do theaghlach cúnamh airgeadais nó lóistíochta.

Tuismitheoireacht Fhreagrach: Teagasc Do Leanaí

Gníomhaíochtaí Is féidir leat triail a bhaint as: Teagasc do Pháistí i 5 nóiméad nó níos lú

7 i gcás thoirchis is féidir le do leanbh

Cé chomh sláintiúil atá agat, agus cé chomh maith is atá le do chóras imdhíonachta, is féidir leat a mhúnlú ar an mbealach a fhásann do leanbh suas. ní thosaíonn an próiseas, murab ionann agus an rud a chreidimid, nuair a chuireann tú fáilte roimh do leanbh ar fud an domhain. go deimhin, tosaíonn sé i bhfad níos luaithe, nuair a thosaíonn an tsúgradh de réir a chéile chun aibí isteach i do phócaire beag.