Conas Cabhair Do Leanbh Cabhraigh Le Colscaradh

Físeán Ban: БАЛДИ И ГРИНЧ ВМЕСТЕ ПРОТИВ КСЮШИ?! Что сделал Гринч чтобы СТАТЬ СУПЕРЗЛОДЕЕМ! (Bealtaine 2019).

Anonim

PhD Yvette Stupart

níos mó

Is comhairleoir cliniciúil agus oideoir é an Dr Yvette Stupart. Tugann sí léargas ar conas sláinte mothúchánach agus dea-ghaolmhaireacht a fháil.

Déan teagmháil leis an Údar

De réir na Seirbhísí Teaghlaigh agus Leanaí, tá colscaradh níos mó ná aon mhilliún duine ag gach bliain. Nuair a bhíonn tuismitheoirí ag colscaradh, caithfidh páistí roinnt coigeartuithe a dhéanamh agus féadfaidh siad a bheith ina n-éifeachtaí síceolaíocha éagsúla, lena n-áirítear tuiscint ar theip, uaigneas agus brón.

Is féidir le colscartha a bheith béim ar leanaí, agus is féidir leis seo tionchar a imirt orthu ar bhealaí diúltacha. Caithfidh tuismitheoirí céimeanna a ghlacadh chun folláine a gcuid leanaí a chosaint agus iad a ghnóthú.

Conas a Braitheann Strus Colscartha Leanaí

Bíonn go leor páistí ag strus an colscartha gach bliain. Is é an strus atá freagra an chomhlachta ar aon éileamh air. Is imeachtaí seachtracha iad na strusors, mar shampla colscartha a dtuismitheoirí a d'fhéadfadh difear a dhéanamh ar chothromaíocht an linbh. Is féidir go mbeadh tionchar mór ag imeachtaí den sórt sin ar a sláinte agus ar a n-árachas.

Is féidir le colscartha fadhbanna a chruthú do leanaí agus baineann sé le fachtóirí ar nós aoise agus pearsantacht. Mar shampla, d'fhéadfadh roinnt leanaí níos óige go mbraitheann siad go pearsanta freagrach as colscartha a dtuismitheoirí. Is féidir leis an strus tionchar a imirt ar leanaí i réimsí eile dá saol, mar shampla, a gcuid oibre scoile agus caidrimh phiaraí.

Is féidir le páistí frithghníomhartha mothúchánacha éagsúla a thaispeáint, lena n-áirítear fearg, mothúcháin diúltaithe agus brón. Caithfidh siad caillteanas a dteaghlaigh a chaitheamh, agus de réir mar a bhíonn siad ag streachailt a gcuid mothúchán a thuiscint, ba chóir do thuismitheoirí a chinntiú nach gcuireann siad a gcuid frustrachas féin orthu.

Sa físeán TEDx thíos, míníonn an taighdeoir an Dr Tamara Afifi go bhfuil fulaingt ag leanaí colscartha ar cheisteanna ar nós íseal-mheas, imní agus dúlagar sa ghearr-théarma. Ach béim air sin go bhféadfadh na héifeachtaí gearrthéarmacha seo a bheith ina ndaoine fásta.

Tionchar an Colscartha ar Leanaí

Cuidiú le Kids chun Comhoibriú le Colscartha

Faightear le go leor tuismitheoirí ag insint a gcuid leanaí mar gheall ar a gclaochlú atá ag dul i gcion deacair, agus mar sin déanann siad a sheachaint nó a mhoill ag insint dóibh. Ach déan cinnte labhairt le do leanaí ó thús an phróisis chun a gcuid míthuiscint agus neamhchinnteachtaí a laghdú. In ainneoin colscartha, ba chóir go mbeadh an fócas i gcónaí ag leanúint le tuiscint a bheith agat maidir le baint agus le glacadh i do leanbh.

Ní mór do leanaí grá agus tuiscint a fháil ar a n-imní, chun cabhrú leo déileáil le colscartha. De réir mar a dhéanann tú an méid atá ag tarlú le do leanaí, cabhraíonn sé iad a ullmhú le haghaidh na n-athruithe a tharlaíonn ina saol. D'fhéadfadh an t-eolas a dtuiscint a mhéadú agus cuidiú le bogadh ón staid a dhiúltú.

1. Mínigh go soiléir cad é an colscartha

Mar thuismitheoirí, ní mór duit colscaradh a mhíniú agus cad atá ag tarlú, do leanaí ar bhealach atá oiriúnach don aois. Ba cheart go gcuirfí san áireamh sa phlé aois, aibíocht agus meon na leanaí. D'fhéadfadh sé seo cuid de na fadhbanna a thagann chun cinn an chinnidh a chur san áireamh, ach go ginearálta ní gá go mbeadh a fhios ag leanaí na cúiseanna go léir.

B'fhéidir go gcaithfeá a mhíniú arís agus arís eile do leanaí níos óige, mar nach bhféadfadh siad a thuiscint nó a bheith sásta glacadh leis nach mbeidh a dtuismitheoirí ina gcónaí le chéile. I díospóireachtaí leatsa le do leanaí, déan iarracht gan milleadh a dhéanamh, nó rudaí diúltacha a rá faoina chéile.

Cad é do Sheasamh maidir le Cuidiú le Leanaí chun Comhoibriú le Colscartha?

An gceapann tú go gcaithfeadh tuismitheoirí céimeanna praiticiúla chun cabhrú lena bpáistí déileáil le colscartha?

2. Spreag na páistí le labhairt

Tá sé tábhachtach go spreagann tú do pháistí labhairt agus ceisteanna a chur ar an gcoláiste. Ansin déan an t-am chun éisteacht leo mar a léiríonn siad a n-imní. Bí aireach ar an méid atá á rá acu, agus déan cinnte go léiríonn do chumarsáid bhéil do theanga an chomhlachta. Is mian le páistí leat a fhios gur mhaith leat a gcuid mothúchán agus dearcadh a thuiscint.

Ná lig dóibh mothúcháin a adhlacadh faoin gcolscaradh mar go bhfuil siad eagla ar do chuid imoibrithe ar a n-imní. Ina áit sin, iarr ar do pháistí na rudaí a bhfuil siad imní nó imní orthu a roinnt, déan iarracht iad a chur ar a suaimhneas. Mar shampla, d'fhéadfadh roinnt páistí a bhraitheann go gcuirfear an gearradh orthu as na fadhbanna a d'eascair an colscartha. Caithfidh tú do dhearbhú nach bhfuil sé amhlaidh, ach gur cinneadh a rinne a dtuismitheoirí.

3. Strus a dhéanamh ar Ghrá agus Cúram na dTuismitheoirí

Mar a chuideoidh tú le do leanaí tuiscint nach raibh cúis an colscartha nó na fadhbanna a d'fhéachann tú mar lánúin, ní mór dóibh a fhios freisin go bhfuil grá ag na tuismitheoirí fós orthu. Bain úsáid as an deis chun a mhíniú, cé go bhfuil mamaí agus daidí ag scorrú, go bhfuil siad fós speisialta agus go mór ag a dtuismitheoirí. Cabhraigh le do pháistí a thuiscint go fiú nuair a chríochnaíonn an pósadh, beidh ort fós.

Uaireanta le do thoil a dtuismitheoirí, tá claonadh ag leanaí páirteanna a ghlacadh. Lig dóibh a fhios dóibh gur mhaith leat go mbeadh caidreamh maith acu leis an dá thuismitheoir, agus go bhfuil sé sin go maith. Fiú amháin níos mó, ná bí ag troid roimh leanaí, ach déan iarracht an samhail iompair céanna a mhúnlaíonn tú a thaispeáint nuair a bhíonn siad i gcoimhlint le daoine eile.

Tugann Jean McBride, ina leabhar, Talking to Children About Colscaradh, céimeanna praiticiúla a d'fhéadfadh cabhrú leat gníomhartha coincréiteacha a dhéanamh i gcásanna éagsúla. D'fhéadfadh na céimeanna seo pátrúin cumarsáide a fheabhsú idir tú féin agus do leanaí agus le d'iarchéile agus d'fhéadfadh sé seo a bheith níos éasca duit strus leanaí agus cuidiú leo go mbraitheann siad níos sábháilte.

Leideanna chun Cuidiú le Leanaí Comhoibriú le Colscaradh

4. Comharthaí na Strus a Dhéanamh a Aithint

Freagraíonn páistí an nuacht ar colscartha a dtuismitheoirí le mothúcháin éagsúla lena n-áirítear brón dian. Go deimhin, b'fhéidir go mbeadh go leor ama ag teastáil uait a chailleadh ar a dteaghlach mar a bhí a fhios acu. Déan iarracht cabhrú le do chuid páistí a gcuid mothúchán agus imní a oscailt agus a labhairt, nó cuidiú le duine éigin eile den teaghlach a bhfuil muinín acu. D'fhéadfadh sé seo cabhrú leo na mothúcháin ar fad a mhaolú ar bhealach sláintiúil.

Beidh ort, áfach, comharthaí a aithint ar an strus a dhoimhniú a eascraíonn as an colscartha a d'fhéadfadh dúlagar a bheith mar thoradh air. Ní léiríonn an easpa i leanaí scoile ar an gcaoi chéanna le leanaí níos sine agus daoine fásta. Mar sin, d'fhéadfadh siad a bheith níos gníomhaí go fisiciúil seachas a bheith íseal i bhfuinneamh. Caithfidh tú cabhair ghairmiúil a fháil do do leanbh má leanann an dúlagar.

5. Mínigh Athruithe Teachtúla ina dTuismitheoirí

Déan iarracht athruithe a phlé a bhaineann go díreach le do leanaí roimh an am. Mar shampla, is féidir leat, i bhfad níos mó, plé le socruithe maireachtála agus scoile le leanaí. Bí chomh sainiúil faoi do chuid pleananna agus leanúint ar a suaimhneas dóibh an tuiscint ar neamhchinnteacht a mhaolú a d'fhéadfadh a bheith acu.

Déan iarracht athruithe a láimhseáil i socruithe maireachtála leis an íogaireacht a éilíonn sé. Is éard atá tábhachtach, ná go gcuirfí leas na leanaí ar fáil mar thosaíocht, agus iarracht a dhéanamh laghdú ar roinnt den imní a d'fhéadfadh a bheith acu. Chomh maith leis sin, oiread agus is féidir, déan iarracht leibhéal áirithe comhsheasmhachta a choimeád i saol do leanaí.

Céimeanna chun Cuidiú le Kids Cope Colscaradh

Céimeanna Sonracha

Deacrachtaí Leanaí

Conas a chabhraíonn sé

1. Inis do leanaí faoi an colscartha

D'fhéadfadh neamhchinnteacht leanaí a bheith mar thoradh ar éiginnteacht faoin méid atá ag tarlú.

Bíonn tuiscint níos fearr ag cumarsáid fheabhsaithe.

2. Spreag do pháistí ceisteanna a chur.

Cuidíonn sé seo leo a gcuid mothúchán a roinnt agus gan iad a chlúdach.

Cuireann sé seo leis an bpróiseas coigeartaithe.

3. Mínigh nach cúis an bhriseadh suas iad.

Uaireanta milleán páistí iad féin as fadhbanna a dtuismitheoirí.

Athshearbhaíonn tuismitheoirí a n-eagla a mhaolú

4. Réitigh muirirí réitigh roimh leanaí.

Cuireann sé seo na páistí i lár an choimhlint agus ní bhíonn siad ag cur isteach orthu.

Modhanna iompar ceart do leanaí.

5. Béim a thabhairt ar ghrá leanúnach na dtuismitheoirí dóibh.

D'fhéadfadh na páistí smaoineamh nach bhfuil grá ag a dtuismitheoirí orthu, ós rud é go bhfuil colscartha á fháil acu..

Cuireann tuiscint ar shlándáil i leanaí.

6. Mínigh athruithe is dócha ar leanaí.

D'fhéadfadh go leor rudaí a bheith ag athrú do leanaí d'fhéadfadh ardleibhéal neamhchinnteachta a bheith ann don todhchaí.

Cuidíonn sé seo comhsheasmhacht a choimeád i saol na leanaí agus éascóidh sé coigeartuithe fadtéarmacha.

Is féidir le do chuid páistí coigeartú a dhéanamh le Colscaradh agus Tiomáint

Le do thacaíocht, is féidir leat cabhrú le do pháistí a choigeartú le colscaradh. Tugann sé seo dóibh an dearbhú a bhfuil siad de dhíth orthu a phreabadh siar, agus rath orthu. Mar sin féin, glacann sé seo iarracht ar do chuid mar thuismitheoirí, agus ciallaíonn sé freagra a thabhairt ar imní agus riachtanais do leanaí. Nuair a dhéantar an teannas a bhainistiú, agus má bhíonn atmaisféar cothaithe ann, éascaíonn sé seo forbairt is fearr do leanaí i bhfianaise na n-athruithe.

Tagairtí agus Léitheoireacht Bhreise:

HelpGuide (2012). Leanaí agus Colscaradh.Aisghabháil ó www.helpguide.org. D'aimsigh sé in Aibreán 2013.

Kids Health (2013). Ag Cuidiú Do Leanaí trí Colscartha.Aisghabháil ó KidsHealth.org. D'aimsigh sé in Aibreán 2013.

Turner, JF & Helms, DB (1995). Síceolaíocht an tSaoil (5 ú.). Fort worth, TX: Foilsitheoirí Harcourt Brace

10 Popular Vipassana Centers In India

An bhfuil tú sásta go minic conas is féidir le teicnící machnaimh leighis a bheith?