Na Buntáistí a bhaineann le Measúnú a dhéanamh ar Stíleanna Foghlama do Mhic Léinn agus Idirghabháil Luath

Físeán Ban: Savings and Loan Crisis: Explained, Summary, Timeline, Bailout, Finance, Cost, History (Bealtaine 2019).

Anonim

jenntyl99

níos mó

Bhí mé mar mhúinteoir oideachais speisialta ar feadh 16 bliana agus mhúineadh mé i gceantar uirbeach.

Déan teagmháil leis an Údar

Cairt Stíl Foghlama

Cén fáth ar cheart dúinn Measúnú a dhéanamh ar Stíleanna Foghlama ár Mac Léinn?

Is gnách go mbíonn na daoine a bhíonn againn sa saol difriúil ná mar a bhíimid agus mar a chéile tá rudaí difriúla acu ná mar a bhíonn againn. Go deimhin, is féidir a rá go bhfuil an rud céanna fíor ar an bpróiseas foghlama. Foghlaimíonn gach duine ar bhealach difriúil, dá bhrí sin, is cosúil go dtiocfadh le tuiscint go gcuirfeadh scoileanna oiriúnú de réir seo. Mar sin féin, níor tharla sé seo. Go ginearálta, bhí cleachtóirí ar chleachtadh ag grúpáil daltaí ina dhá rianta - teanga agus matamaiticiúla. Sa phróiseas, d'fhéadfadh sé nach dteipeann ar oideachasóirí aitheantas a thabhairt do dhaltaí a fhoghlaim go difriúil, dá bhrí sin ba chóir treoir a choigeartú chun freastal ar na riachtanais sin. Deir Tomlinson (1999) gur chóir d'oideachasóirí freastal ar mhic léinn ag a leibhéal nó a leibhéal chun an acmhainneacht a uasmhéadú. Níor tharla sé seo, áfach, go dtí an pointe seo. Ina áit sin, tá oideachas dírithe ar theagasc do chumas teanga (Peterson, 1994). Go bunúsach, ní cosúil go gcomhlíonann an córas reatha riachtanais gach foghlaimeora. Go minic, is iad na páistí nach n-éiríonn go maith go teangaach iad na páistí céanna nach bhfuil ag éirí go maith sa scoil (Peterson, 1994). Tugann an litríocht le fios (Campbell, Milbourne, & Silverman, 2001; Williams, 1983; & Armb>

Rinneadh taighde le déanaí chun tuiscintí cúraimí ar leanaí a bhfuil "teorainneacha" cognaíocha (Campbell, 2001) a chinneadh. Fuair ​​Campbell, et al (2001) go ndearnadh breathnú ar leanaí le teorainneacha cognaíocha i dtéarmaí laige, seachas i dtéarmaí láidreachtaí a bheith acu. Go deimhin, d'fhéadfadh sé nach bhfuil na leanaí sin teoranta go cognaíoch, seachas nach gcuirtear dúshlán orthu i faisnéis eile. D'fhéadfadh oideachasóirí agus cúramóirí a bheith ró-chleachtmhar ag iarraidh "laige an linbh" a shocrú nuair a bheadh ​​siad in ann láidreachtaí an linbh a leathnú (Campbell, et al, 2001). Seo é nuair a bhíonn fadhbanna i dromchla an chórais oideachais. Tugann Staidéir (Peterson, 1994; & Campbell, 2001) le tuiscint go dtiocfaidh níos mó mac léinn i seomraí ranga speisialta oideachais. Dealraíonn sé go bhfuil sé míchothrom go bhfuil mic léinn a fhoghlaimíonn go difriúil á gcur i seomra ranga mar go gcreideann siad go dteastaíonn cabhair bhreise uait. Go deimhin, mothaíonn Tomlinson (1999) gur tharla sé seo go deimhin gur chuir scoileanna mic léinn i seomraí ranga speisialaithe. Deir sí nár chóir go mbeadh sé seo mar an gcéanna, go háirithe má bhíonn oideachasóirí níos mó ar an eolas faoi conas a fhoghlaimíonn gach mac léinn. Ina áit sin, ba chóir d'oideachasóirí cuidiú le "mic léinn agus an tsochaí bealaí chun láidreachtaí éagsúla na mac léinn a chothú, a spreagadh agus a fhorbairt …" seachas díriú ar a laigí aonair (Williams, 1983, lch. 9). Le teacht na gclár, creideann Williams (1983) go mbeidh an córas oideachais b>

D'fhéadfadh go mbeadh gá le cleachtais mheasúnaithe díriú ar an teagasc a oiriúnú chun na bealaí éagsúla a fhoghlaimíonn mac léinn a fholaingt. Is gá measúnú a dhéanamh ar láidreachtaí agus teorainneacha leanaí óga, mar go bhféadfadh sé seo faisnéis úsáideach a sholáthar sula dtéann leanbh isteach sa scoil (Ollscoil Buffalo). Is féidir le measúnuithe a bheith ina uirlis atá ag teastáil chun cabhrú le daltaí a chomhlíonadh sula dtosaíonn siad ag fadhbanna a fhorbairt. Mar sin féin, moltar go gcuimseoidh measúnú maith eolas ar an méid a bhfuil a fhios ag an leanbh, cad is féidir leis an leanbh a dhéanamh, conas a fhoghlaimíonn an páiste, agus nuair a bhíonn aon imní nó fadhbanna ann (Rudolph, 1999).

Conas a Úsáidimid Faisnéis ó na Measúnuithe?

Nuair a thagraíonn daoine le measúnuithe a cheapann siad láithreach go bhfuil fadhb ann. Níorbh fhéidir a bheith nasctha le measúnuithe le próifíl a sholáthar. D'fhéadfadh sé go mbeadh sé tairbheach measúnachtaí a dhéanamh chun a aithint conas a fhoghlaimíonn mac léinn agus cad iad na láidreachtaí atá aige. Agus é sin á dhéanamh, beidh níos fearr ag oideachasóirí ar an mbealach is fearr a fhoghlaimíonn mac léinn. Ar ndóigh, ní hé na tástálacha faisnéise an t-aon chineál measúnachta ar chóir iad a úsáid. Ina áit sin, d'fhéadfadh oideachasóir tosú ag freastal ar an mac léinn ag a leibhéal. Tosaigh le breathnú ar an dóigh a fhoghlaimíonn agus a imoibríonn an mac léinn le faisnéis (Tomlinson, 1999). Tá go leor scoileanna ag bunú ionaid foghlama chun measúnú a dhéanamh ar dhul chun cinn na ndaltaí. D'fhéadfadh sé gur bealach iontach é seo chun dul chun cinn mac léinn a rianú. Go deimhin, d'fhéadfadh daltaí a bheith in ann a gcuid dul chun cinn féin a rianú. Molann Tomlinson (1999) más rud é go ndéanann múinteoir an t-ábhar, an próiseas agus an táirge a mhodhnú, beidh sí in ann próifíl foghlama a mheas do gach mac léinn. D'fhéadfadh sé a bheith cabhrach freisin tástáil faisnéise a sholáthar do mhic léinn óga chun a gcumas a thuiscint níos fearr. Is féidir le tástálacha faisnéise raon feidhme bunlíne a chur ar fáil d'oideachasóirí. Níor chóir go mbeadh sé seo, áfach, an t-aon mhodh, mar ní tomhas faisnéise faoi láthair na tomhaisí éagsúla.

Cuspóir na Measúnuithe agus na Impleachtaí Cinnteacha lena Úsáid

Úsáidtear measúnuithe ar chúiseanna éagsúla, ach go príomha chun a chinneadh an bhfuil fadhb ann. Mar sin féin, is féidir measúnuithe a dhéanamh agus ba chóir iad a úsáid mar mhodhanna réamhshuimiúla chun a chinntiú go n-éiríonn leis an rath. Is dócha go bhfuil sé riachtanach bearta measúnaithe a úsáid chun próifíl stíl foghlama na mac léinn a ghiniúint. Má úsáidtear measúnuithe chun na críche sin, cinnteoidh oideachasóirí go bhfuil fadhbanna ag teacht go luath orthu, seachas fanacht go dtí níos déanaí (Saotharlann Oideachais Réigiúnach an Iarthuaiscirt, 2001). Ba é seo an t-am is fearr chun déileáil le riachtanais oideachais linbh a d'fhéadfadh a bheith ag streachailt níos déanaí sa scoil. Is annamh a tharlaíonn sé seo, áfach. Go minic, fanann oideachasóirí go dtiocfaidh an fhadhb chomh mór is go bhfuil sé níos deacra agus níos costasaí déileáil leis. Trí mheán na measúnuithe a úsáid sula dtéann leanbh isteach sa scoil, déanfaidh sé cuid de na fadhbanna seo a mhaolú ina dhiaidh sin. Léiríonn an Roinn Oideachais Missouri (2001) go mbainfeadh sochair níos mó nuair a bhíonn clár deartha chun stíl foghlama agus coinníollacha riosca an linbh a mheaitseáil. Dá bhrí sin, beidh leanbh níos rathúla sa scoil mar thoradh ar mheasúnú a dhéanamh ar conas a fhoghlaimíonn an páiste. Dar le Armb>

Impleachtaí

Is éard atá sa mheasúnú ná iarracht chomh tráthúil agus costasach a úsáideann go leor scoileanna ach nuair a bhíonn sé riachtanach chun fadhbanna a aithint do dhaltaí. Is annamh a dhéantar measúnacht úsáide scoile chun a chinneadh conas a fhoghlaimíonn páiste. Má bhí measúnuithe le húsáid chun na críche sin, b'fhéidir go gcaithfeadh scoileanna an curaclam a oiriúnú do na stíleanna foghlama éagsúla. Tá an fhíric fós ann, áfach, go bhfuil bealach fada ag an oideachas chun dul i mbun a churaclaim a oiriúnú chun freastal ar riachtanais gach foghlaimeora. Trí úsáid a bhaint as measúnuithe chun a chinneadh conas a fhoghlaimíonn an leanbh seo, bheadh ​​an buiséad a ardú go suntasach, b'fhéidir cánacha a ardú. B'fhéidir nach mbeadh go leor scoileanna sásta dul ar an mbealach seo mura bhfuil rathúnas cruthaithe ar rath. D'fhonn go dtarlódh sé seo, níor mhór staidéar tástála a dhéanamh ar leanaí atá ag dul isteach ar theicneolaíocht. Ní bheadh ​​go leor oideachasóirí sásta airgead a chaitheamh ar thástáil gach páiste chun a chinneadh conas a fhoghlaimíonn sé. Is é sin- mura rud é go bhfuil staitisticí ann a chruthaíonn an córas seo airgead a shábháil dóibh sa todhchaí. Deir taighde (Harrower, Fox, Dunlap, & Kincaid, 2000; & McConnell, 2000) go n-oibríonn an t-idirghabháil luath go deimhin, dá bhrí sin go mbeadh measúnuithe luath-idirghabhála ina bhuntáiste mór d'oideachasóirí.

Tá impleacht eile maidir le measúnuithe luath-idirghabhála ar an bhfíric gur féidir athstruchtúrú iomlán a dhéanamh ar an gcóras oideachais reatha. Freastalaíonn an córas reatha do mhic léinn atá teanga agus matamaiticiúil. Má dhéantar measúnuithe ar gach mac léinn chun a chumas foghlama uathúil a aithint, b'fhéidir go gcaithfeadh scoileanna cláir a chruthú a thugann aghaidh ar na cumais sin go léir. Arís, eascraíonn saincheist airgid, de réir mar a d'fhéadfadh go mbeadh gá le níos mó múinteoirí chun é seo a dhéanamh go héifeachtach. Mar sin féin, d'fhéadfadh sé a bheith ciallmhar an fhoireann a úsáid go hinmheánach. Mar shampla, Armb>

Cé gur d'fhéadfadh sé a bheith ina thuras fada sula dtosaíonn scoileanna go bhfuil gá le measúnacht luathghabhála a aithint, is léir go bhféadfadh cleachtas den sórt sin a bheith tairbheach do na páirtithe go léir a bhfuil baint acu leo. Léirigh an taighde go bhfoghlaimíonn na daltaí go difriúil, dá bhrí sin tairbheann siad ó thimpeallachtaí ina bhfuil an teagasc éagsúil. Má thosaíonn oideachasóirí sula dtosaíonn leanbh ag fulaingt, coigiltidh siad airgead agus fadhbanna ina dhiaidh sin. Is é an bealach is fearr chun na cláir is éifeachtaí a chinneadh ná tosú ag measúnú ar conas a fhoghlaimíonn na daltaí go luath. Cé nach bhfuil aon mheasúnú ar bith is fearr a úsáid, tá sé tábhachtach cuimhneamh gur próiseas leanúnach é an measúnú. Tar éis an tsaoil, is é an t-oideachas is mó a bhíonn ag oideachasóirí le mac léinn laistigh de lá. Is é seo an t-am is fearr chun measúnú a dhéanamh ar an gcaoi a fhoghlaimíonn mac léinn is fearr agus a oiriúnú chun freastal ar a chuid riachtanas.

Tagairtí

Armb> Ilghnéitheachtaí sa seomra ranga. Alexandria, VA: Cumann um Mhaoirseacht agus Forbairt Churaclaim.

Ollscoil Buffalo (2002). Faisnéis: léiriú na foghlama. I stíleanna Foghlama i leanaí óga: cuid a trí.

Campbell, PH; Milbourne, SA; & Silverman, C. (2001). Punanna leanbh láidre atá bunaithe: gníomhaíocht forbartha gairmiúla chun dearcadh leanaí a bhfuil riachtanais speisialta acu a athrú. Ábhair in Oideachas Speisialta na Luath-Óige, 21 (3),.

Elliot, SN (1995).. Ag Cruthaiú measúnuithe feidhmíochta brí.

Harrower, JK; Fox, L.; Dunlap, G.; & Kincaid, D. (2000). Measúnú feidhmeach agus idirghabháil luath cuimsitheach. Eisceachtacht, 8 (3),.

McConnell, SR (2000). Measúnú in oideachas speisialta luath-idirghabhála agus luath-óige: ag tógáil ar an am atá thart chun tionscadal a dhéanamh amach anseo. Ábhair in Oideachas Speisialta na Luath-Óige, 20 (1),.

Roinn Oideachais Elementary agus Meánscoileanna Missouri (2001).. Ag measúnú ar athchóiriú oideachais: oideachas luath-óige.

Saotharlann Oideachais Réigiúnach an Iarthuaiscirt (2001).. Cad iad na roghanna eile? //www.nwrel.org/request/july99/article8.html

Peterson, RW (1994). Measúnacht scoile a mheas ó thaobh neuro-chognaíoch. Luath-Oideachas agus Forbairt, 5 (2),.

Rudolph, A. (1999).. I roghanna eile le cur chun cinn sóisialta.

Tomlinson, CA (1999). An seomra ranga difreáilte: ag freagairt do riachtanais gach foghlaimeora. Alexandria, VA: Cumann um Mhaoirseacht agus Forbairt Churaclaim.

Williams, LV (1983). Teagasc don intinn dhá thaobh: treoir ar oideachas ceart inchinne / inchinne ar chlé. Nua-Eabhrac, NY: Simon & Schuster.

7 i gcás thoirchis is féidir le do leanbh

Cé chomh sláintiúil atá agat, agus cé chomh maith is atá le do chóras imdhíonachta, is féidir leat a mhúnlú ar an mbealach a fhásann do leanbh suas. ní thosaíonn an próiseas, murab ionann agus an rud a chreidimid, nuair a chuireann tú fáilte roimh do leanbh ar fud an domhain. go deimhin, tosaíonn sé i bhfad níos luaithe, nuair a thosaíonn an tsúgradh de réir a chéile chun aibí isteach i do phócaire beag.