50 Saintréithe Réamhscoile Ardcháilíochta Go dteastaíonn Moms agus Daidí a fhios

Físeán Ban: Flute, Tibetan Bowl, No Loops, Zen Meditation Music, Pure Positive Vibes (Iúil 2019).

Anonim

McKenna Meyers

níos mó

Is múinteoir creidiúnaithe mé le céim máistreachta in oideachas speisialta. Chaith mé blianta fada ag múineadh réamhscolaíochta agus kindergarten.

Tá Riachtanais oiriúnacha Forbartha riachtanach

Tuigeann tuismitheoirí an tábhacht atá le hoideachas na luath-óige ach is iontas: Cad iad na saintréithe atá ag réamhscolaíocht ardchaighdeáin? Mar iar-oideoir luath-óige agus máthair a dó, chonaic mé na cleachtais atá ag tairbhe do leanaí óga, cé nach bhfuil na cinn acu, agus a bhfuil na díobhálacha i ndáiríre díobh (eg Long Circle Times, tionscadail ceardaíochta dírithe ar mhúinteoirí, gníomhaíochtaí féilire fada, tascanna peann luaidhe páipéir i leabhair oibre). D'fhreastail ceann de mo mhac ar chomharchumann neamhbhrabúis tuismitheora a chloí go docht le teagasc an Chumainn Náisiúnta um Oideachas Leanaí Óga (NAEYC). D'fhreastail mo mhac eile ar réamhscolaíocht faoi úinéireacht phríobháideach a tháinig go mór le moladh ach ní lean sé aon léarscáil ar bhóithre seachas an t-úinéir. Bunaithe ar na taithí éagsúil seo, d'fhoghlaim mé cé chomh tábhachtach is atá sé go bhfuil réamhscolaíocht ab>

Ealaíne a Chothú Cruthaitheacht, Neamhspleáchas, agus Cinnteoireacht

 1. Cuirtear béim ar ealaín oscailte (péinteáil, collage, cré agus obair phriontála), ní tionscadail ceirde dírithe ar mhúinteoirí.
 2. Tá an próiseas ealaíne níos tábhachtaí ná an táirge críochnaithe.

 3. Spreagann an múinteoir páistí le healaíona a dhéanamh ach ní fhéachann sé riamh orthu.

 4. Tá sé de rogha ag leanaí péint ag an easel gach lá.

 5. Níl aon leabhair dathúcháin sa seomra ranga.

 6. Déanann na páistí iniúchadh le hábhair éagsúla. Tá ealaín gach linbh ar leith.

 7. Tá ealaín simplí. Ní leanann na scoláirí treoracha céim ar chéim chun tionscadail áirithe gearrtha fianáin a dhéanamh, mar shampla damháin alla níos glaine píobáin, turcaí píobáin, nó sneachta liathróid cadáis.

 8. Níl aon samplaí múinteoir le cóip.

 9. Cuireann an múinteoir na tairbhí a bhaineann le healaíona oscailte a chur in iúl do thuismitheoirí: Tá sé soothing agus cumhachtach. Cuireann sé chun cinn cruthaitheacht, neamhspleáchas agus cinnteoireacht.

 10. Taispeánann boird bullaitín réimse leathan ealaíne leanaí. Léiríonn siad cruthaitheacht na bpáistí, ní an múinteoir.

Tá Am Ciorcail Gearr agus Sweet

11. Tá thart ar 15 nóiméad ar sheasamh aire 4 bliana d'aois. Dá bhrí sin, níor cheart go mbeadh Am Ciorcail níos faide ná sin.

12. Ní úsáideann an múinteoir Am Ciorcail mar phríomh-mhodh teagaisc. Léiríonn taighde go bhfoghlaimíonn leanaí óga níos mó le linn gníomhaíochtaí grúpa beaga agus tréimhsí spraoi oscailte.

13. Baineann an múinteoir leis na páistí. Ní úsáideann sí Am Ciorcail mar a céim phearsanta, ag súil leis na páistí suí go ciúin agus éisteacht le linn a chéile.

14. Áirítear ceol agus gluaiseacht ar Am Ciorcail.

15. Cuireann an múinteoir teorainneacha Am Ciorcail ar thuismitheoirí agus míníonn sé na buntáistí a bhaineann le grúpaí beaga: Déanann páistí foghlaim agus taiscéalaíocht láimhe. Iarrann siad ceisteanna. Ní gá dóibh a n-uain fanacht. Foghlaimíonn siad óna chéile. Foghlaimíonn siad trína dhéanamh.

 • Cén fáth a bhfuil drochthionchar ar do chiorcail ar do Amhránaire
  Is cleachtas coitianta é Am Ciorcail ag réamhscoileanna, ach an bhfuil sé ina cheann tairbheach? Míníonn iar-mhúinteoir réamhscolaíochta agus naíscoileanna conas a bhí Am Ciorcail ró-fhada, ró-mhinic, agus ró-éadrom. Tá múinteoirí ag úsáid mar phríomh-ardán anois

Tá Feasacht Fhoineolaíoch á Múineadh i Slí Mínithe

16. Tá an múinteoir eolach faoi fheasacht fhóineolaíochta mar réamhriachtanas le haghaidh léitheoireachta.

17. Comhthálann an múinteoir feasacht fhóineolaíoch ar an lá ar bhealach spraoi, spraoi.

18. Tá a fhios ag an múinteoir go bhfuil feasacht fóineolaíochta ar neamhní de phriontáil, mar sin níl gá leabhair oibre agus bileoga oibre. Baineann sé leis na fuaimeanna taobh istigh de na focail a éisteacht agus a ionramháil

19. Léann an múinteoir leabhair, dánta, rainní naíolann, agus leabhair a bhaineann le súgradh teanga agus le comhthreomhar a léamh.

20. Imríonn an múinteoir ceol na bpáistí ina bhfuil rímí agus súgradh focal: Hap Palmer, Raffi, Dr, Jean, Joe Scruggs. Cailleann an rang amhráin rabhaidh, déanann finger finger, agus aithrisann sé filíocht.

21. Tabharann ​​an múinteoir focail as mar sin cloítear gach fuaim: cat a thiocfaidh chun bheith kuh-aaa-tuh. Labhraíonn sí faoi fhuaimeanna tús, lár, agus dar críoch. Bíonn na páistí ag bualadh na siollaí i bhfocail: cat =1, hamster =2, Dalmatian =3.

22. Úsáideann an múinteoir gníomhaíochtaí grúpa beaga chun feasacht fonnolaíoch a mhúineadh. Úsáidtear cluichí.

23. Tá a fhios ag an múinteoir go bhfuil fuaimeanna foghlama níos tábhachtaí le léamh ná mar a fhoghlaimíonn ainmneacha na litreach.

24. Téann an múinteoir tríd an litir go léir fuaimeanna gach lá. Ní úsáideann sí an cur chuige "litir den tseachtain" tóir ach neamhéifeachtúil.

25. Míníonn an múinteoir do thuismitheoirí cad iad na feasachta fóineolaíochta agus cén fáth go bhfuil sé tábhachtach.

Math Is Hands-On!

26. Tá foghlaim faoi mhaitheas taitneamhach, ciallmhar, agus lámhleabhar.

27. Déanann na leanaí iniúchadh agus triail a bhaint as réimse leathan ábhar matamaitice le linn gníomhaíochtaí grúpa beaga agus tréimhsí spraoi oscailte. Foghlaimíonn siad trína dhéanamh. Treoraíonn an múinteoir iad trí cheisteanna a chur.

28. Comhtháthaíonn an múinteoir math isteach sa lá, mar sin feiceann na páistí mar chuid den saol fíor.

29. Tá an cluiche ag imirt. Foghlaimíonn páistí coincheapa matamaitice le linn tréimhsí spraoi oscailte: úsáid a bhaint as an gclár airgid ag an siopa, ag sreangáil coirníní i bpatrúin sa cheantar ealaíne, ag fabhrú fabhtáin ag an ionad eolaíochta, ag baint úsáide as cupáin agus spúnóga a thomhas sa chistin.

30. Spreagtar blocanna i gcónaí ag tréimhsí spraoi oscailte. Múineann siad coincheapa matamaitice mar fhadhbanna a réiteach, a chur leis, a thógáil, a ghrúpáil, agus a gcuid geoiméadracht.

31. Tá láimhsiú matamaitice (bloic patrún, ciúbanna dífhostaíochta, cuntair, geoibreacha) leordhóthanach agus tá go leor ama ag na páistí leo a imirt i go leor bealaí.

32. Foghlaimíonn leanaí faoi thomhas ag imirt le cupáin agus spúnóga ag na táblaí uisce agus gaineamh.

33. Bíonn cuspóir ag an rang i rith an lae. Bíonn siad ag brath ar na páistí ar scoil. Bíonn siad ag brath ar na bianna éagsúla ag sneaiceanna. Bíonn siad ag brath ar líon na n-ítimí a tugadh le haghaidh Taispeáin agus Inis.

34. Tagraíonn an múinteoir do thuismitheoirí conas a fhoghlaimíonn leanaí mata ar bhealach atá oiriúnach go forbraíochta trí ghluaiseacht ón coincréit (láimhscríbhinní) leis an teibí (uimhreacha).

35. Ní bhíonn an múinteoir ag brath go mór ar ghníomhaíochtaí féilire chun coincheapa matama a mhúineadh. Múintear patrúináil, comhaireamh agus seicheamh níos fearr le gníomhaíochtaí láimhe i ngrúpaí beaga. Fágann leanaí faoi bhun an chéad ghrád gníomhaíochtaí féilire den chuid is mó gan brí toisc nach bhfuil a gcuid smaoineamh ama fós aibí.

Is Tosaíocht é Am Lasmuigh

36. Bíonn páistí ag imirt lasmuigh de gach lá. Níl an t-am lasmuigh athruithe gearr. Ní choinnigh sé siar riamh mar phionós.

37. Tá an t-am taobh amuigh le haghaidh súgartha neamhstruchtúrtha. Spreagann an múinteoir na daltaí chun a gcuid cluichí agus a rialacha féin a dhéanamh, cúrsaí bac a chur ar bun, agus a gcuid samhlaíochta a úsáid. Ní úsáidtear an t-am seo le haghaidh cluichí struchtúrtha faoi stiúir an mhúinteora, mar Duck-Duck-Goose agus Solas Dearg / Solas Glas.

38. Léiríonn an múinteoir luach amuigh ama do thuismitheoirí: Cuireann sé chun cinn cleachtadh, socrú, roinnt, casadh, comhoibriú agus réiteach fadhbanna a chur chun cinn.

39. Caithfidh leanaí éadaí ócáideacha ionas gur féidir leo bogadh go saor agus a bheith salach.

40. Tá trealamh ag an limistéar lasmuigh le dreapadóireacht, ag rith, ag caitheamh, ag teacht, agus ag sreabhadh.

Múintear Scileanna Sóisialta ag an Múinteoir agus Cleachtann na Mic Léinn Le linn an Lae

41. Is múnla é an múinteoir le hiompar sóisialta (baineann na gníomhartha níos mó ná na focail) trí bheith comhchineáil, othar, báúil, agus cabhrach.

42. Déanann an múinteoir ciorclán ar fud an tseomra ranga le linn am súgartha comhoibritheach (seachas tionscadal a dhéanamh le grúpa beag mac léinn). Cabhraíonn sí leis na páistí iompar sóisialta a thógáil: úsáid a bhaint as focail chun coinbhleachtaí a réiteach, ag obair le chéile mar fhoireann chun bréagáin agus ábhair a thógáil agus a chruthú.

43. Cuidíonn an múinteoir le páistí a thuiscint cad é an cumarsáid neamhbhriathartha (abairtí facial, teanga comhlacht) agus conas é a léamh.

44. Tuigeann na múinteoirí go bhfuil na páistí ag déanamh trasdul tábhachtach ó shúgradh comhthreomhar le súgradh comhoibríoch. Tugann sí uair a chloig nó níos mó de spraoi gan bhriseadh orthu gach lá chun scileanna sóisialta a chur chun cinn.

45. Cumarsáid an mhúinteora do thuismitheoirí a bhíonn ag tógáil iompraíochtaí pro-sóisialta a thógann am agus cleachtas. Ní thaitníonn an chuid is mó de na páistí fíorluach na roinnte go dtí go mbíonn siad 5 nó 6 (go dtí an aois sin a dhéanann siad é toisc go n-insíonn daoine fásta iad a roinnt).

Tá Gníomhaíochtaí Grúpa Beaga I gcás ina nGlacann Foghlaim Réalaíoch Áit!

46. ​​Bíonn an chuid is mó foghlama ar siúl le linn gníomhaíochtaí grúpa beag, ní treoracha ar ghrúpa iomlán an Am Ciorcail.

47. Cuimsíonn gníomhaíochtaí grúpa beaga tionscadail foghlama comhoibritheacha chomh maith le taiscéalaíocht uathrialach. Foghlaimíonn na páistí óna chéile. Foghlaimíonn siad trína dhéanamh.

48. Cuireann gníomhaíochtaí ard-úis fiosracht agus taiscéalaíocht chun cinn. Feidhmíonn an múinteoir mar éascaitheoir. Iarrann sí go leor ceisteanna, go háirithe cinn a thosaíonn le conas: Conas is féidir leat a dhéanamh níos mó? Conas is féidir leat é sin a úsáid ar bhealach nach bhfuil sé beartaithe? Conas is féidir leat a dhéanamh go siméadrach?

49. Cuireann an múinteoir ábhair agus gníomhaíochtaí a dhéanann achomharc do leasanna na bpáistí. Má tá suim ag leanbh i ndineasáir, cuirfidh sí dineasáir amach. Má tá suim ag leanbh i maighnéid, cuirfidh sí maighnéid amach.

50. Tá ábhair agus gníomhaíochtaí i gcónaí a chuireann forbairt mhótair beag chun cinn ionas go mbeidh páistí réidh le peann luaidhe a choinneáil i gceart nuair a thosaíonn siad ar scoil bhunoideachais: taos súgartha, greamáin agus stampaí le haghaidh cruthú, coirníní le sreang, píopaí a mhaisiú, agus Leabhair a thógáil.

Ag Lorg Réamhscoile? Léigh an chéad leabhar seo!

Ag tabhairt Cúl-Óige: Mapmharc cruthaithe chun Ardú Leanaí Mhothaithí, Cruthaitheacha, Éigeantacha

Mar iar-mhúinteoir réamhscoile agus kindergarten, ní féidir liom a rá go leor rudaí iontach faoin leabhar seo. Ní mór dúinn Nancy Carlsson-Paige mar ghrá cúis agus abhcóidí dár n-fhoghlaimeoirí óga. Tá iomarca saineolaithe ar oideachas luath-óige tar éis tostú a dhéanamh i dtosach na tíre le haghaidh "déine acadúil". Déanann Nancy post iontach a mhíniú cén fáth go gcaithfidh páistí spraoi níos mó samhlaíoch agus níos lú ama agus níos lú ceachtanna dírithe ar an múinteoir. Molaim an leabhar seo go mór do thuismitheoirí ag lorg na réamhscoile réamhscoile.

Ceannaigh Anois

Cad é an ról réamhscoile is tábhachtaí i saol an linbh?

Seachtain 15 Seachtain | Do Sheachtain Leanaí De réir Seachtain

Le leanbh 15 seachtaine d'aois, tá sé socair anois roimh an stoirm. Tá léim fhorbartha ollmhór ag dul síos. Faigh tuilleadh eolais faoi do 15 seachtaine ...