2018 Staitisticí is déanaí ar Ráta Tarlú Storma Postpartum

Físeán Ban: Strategies For Managing Stress In The Workplace - Stress Management In Workplace(Strategies) (Meitheamh 2019).

Anonim

Is ábhar imní ar fud an domhain é ceist an dúlagar postpartum. Má dhéantar é a mheas ar an scála domhanda, bíonn tionchar aige ar na deich mbliana más rud é nach bhfuil na céadta milliún mná ann. Tuarascálacha Eolaíochta Dírítear go ndéantar difear do 121 milliún ban ar fud an domhain. Tá an WHO ag teacht leis na torthaí seo mar a deir sé go bhfuil míchumas meabhrach ag baint le thart ar 13% de na mná, dúlagar iarbhreithe go príomha. I dtíortha i mbéal forbartha, tá an céatadán níos airde ag 19.8%.

Sna Stáit Aontaithe, léiríonn staidéir arna ndéanamh ag an CDC go mbíonn thart ar 11-20% de na mná ag baint le hairíonna an dúlagar iarbhreithe. Ciallaíonn sé seo go bhfuil na 4 mhilliún breithe beo a tharlaíonn gach bliain, go mbainfidh 600, 000 díobh dúlagar postpartum orthu. Tá sé seo i bhfad níos mó ná an líon mná a ndearnadh diagnóis orthu le hailse chíche, ailse cheirbheacsach agus stróc le chéile. Nuair a dhéantar na staidéir a chaolú go dtí stáit shonracha, bíonn na rátaí níos airde fós.

Thug tuarascáil níos déanaí a cuireadh isteach sa Tuairisc Sheachtainiúil Morbidity and Mortality tuarascáil níos sainiúla i stáit shonracha. Léirigh sé go bhfuil an ráta forleithne foriomlán ag 11.56% faoi láthair. Tá difríochtaí ollmhór ann i dtíortha le roinnt mhaith Illinois a bhfuil 8% agus 20% acu ar Arkansas.

Níl sé trua go n-aithnítear níos mó ná 40% de na cásanna dúlagar iar-bháis agus ní fhaigheann na mná cabhair chuí. Dá bhrí sin, téann líon suntasach de na cásanna gan aithris agus easann siad ar staidreamh náisiúnta agus domhanda. Ina theannta sin, ní chuimsíonn an chuid is mó de na tuarascálacha dúlagar iar-bháis a tharlaíonn tar éis pianbhreitheanna nó míbhreitheanna. Dá bhrí sin, tá dúlagar iarbhreithe níos coitianta ná mar is féidir linn a chuntas, agus tá an t-ualach níos airde fós do na máithreacha atá ag fulaingt go ciúin.

(Deireadh do Storm?)

Staitisticí maidir le Réamhaithnigh Depression Postpartum

Cruthaíodh roimhe seo go mbíonn tionchar ag fachtóirí áirithe ar an dóchúlacht go gcuirfeadh bean le dúlagar postpartum a fhorbairt

(Gaolmhara: PPD, Deir Scannán Postpartum faoi Chuid)

Tar éis dúlagar iarpartaigh a bheith acu sa toirchis roimhe seo, tá na fachtóirí riosca mar gheall ar an dóchúlacht go bhfuil sé chomh hard le 40-50%. Má tá stair ag duine ar aon giúmar nó neamhord meabhrach eile nach mbaineann le luí leanbh, is é an riosca ná 30-35%. Meastar go bhfuil 25% de stádas socheacnamaíoch íseal, droch-rochtain ar oideachas, agus bochtaineacht. Míníonn sé seo an fáth go bhfuil an t-ualach níos airde fós i dtíortha íseal agus lárioncaim.

Ag tosú Storm Iarbháis

Tuairiscítear an céatadán is airde (66.5%) de na cásanna sa tréimhse luathbhreithe (laistigh de cheithre seachtaine) agus tá thart ar 22% ar an tréimhse iar-bháis (níos faide ná sé seachtaine). Tosaíonn cuid de na máithreacha (11.5%) comharthaí dúlagar a fháil sa tréimhse réamhbhreithe. Tá sé tábhachtach, dá bhrí sin, go ndéanfar scagadh leochaileachta a thosú chomh luath agus a sheachadadh roimh agus a shíneann thar na sé seachtaine puerperium, suas le bliain amháin.

Staitisticí ar Chóireáil

Tríd is tríd, tá ráta rath na cóireála gairmiúla níos airde ná 80%. Mar sin féin, tá sé ag cur isteach ar a fhios nach bhfuil ach 15% de na mná a fhaigheann cabhair ghairmiúil. Is éard atá sa CDC an difríocht seo le costas na cóireála (54.8%), maolú (26.3%), easpa scagtha agus easpa a leanas trí chógais agus síciteiripe (18.9%). Tá na mílte mná agus naíonáin i mbaol toisc go mbíonn easpa cóireála i ndúlagar ainsealach, síceóis agus fiú dochar don duine féin nó don leanbh.

Cúrsa Depression Postpartum

Ceann de na torthaí is suntasaí de dhúlagar postpartum ná an banna atá faoi mhíchumas na máthar-naíonán. De ghnáth ní léiríonn máithreacha bréagach níos lú aire agus idirghníomhaíocht lena leanbh. Ní féidir leis na naíonáin sa chuid is mó de na cásanna dul i ngleic leis an stát diúltach seo. Cuireann an éifeacht dhiúltach seo isteach ar chumas cognaíocha agus forbairt iompair an linbh. Léirigh staidéar a foilsíodh in Journal of Child Psychology and Psychiatry a raibh sé mar aidhm aige leanbh 11 mbliana d'aois a rugadh do mháithreacha le dúlagar iarbháis a leanúint go raibh IQanna suntasacha ag na páistí.

Má tá an dúlagar fós gan chóireáil nó go bhfuil sé dian, d'fhéadfadh sé a bheith léirithe ag smaointe díobhálacha, idéanna féinmharaithe agus iarrachtaí. Tá na smaointe dochair seo ag thart ar 19% de na mná a ndearnadh a ndearbhú dearfach do dhúlagar iar-bháis, agus tá cuid acu a misean féinmharú a chomhlánú. Ciallaíonn básanna féinmharaithe thart ar 20% de na morgáireachtaí iarbháis, agus is é an dara cúis ba chúis a bhí ann i measc mná iarbhreithe. Ní mhaireann sábháilteacht naíonáin mar 4% de na máithreacha leis an bhfoirm dhúshlánach is dóigh go gcuirfí dochar agus bás fiú dá leanaí.

9 Naisc Tagartha

  1. //www.who.int/mental_health/maternal-child/maternal_mental_health/ga/
  2. //www.cdc.gov/mmwr/volumes/66/wr/mm6606a1.htm?s_cid=mm6606a1_w
  3. //www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22691031
  4. //www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11693583
  5. //www.cdc.gov/mmwr/volumes/66/wr/mm6606a1.htm
  6. //europepmc.org/abstract/med/28297589
  7. //www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306452215008118
  8. //pphatx.org/
  9. //www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMc1616547

4 Cineál míchumais agus a n-éifeachtaí

Easnamh ar easpa cothaithe cuí agus feictear de ghnáth i measc leanaí i stáit neamhfhorbartha. Déantar na cineálacha míchothaithe a scriosadh anseo